CrossWind
0.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

คุณลักษณะของยาง

- ลายดอกยางแบบมีทิศทาง และดอกยางตรงกลาง

- ดอกยางแบบบล็อกขวางแนวไหล่ยาง

- เสริมเนื้อยางปกป้องขอบยาง

สมรรถนะ

- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนน และระยะเบรคที่สั้นลง

- เพิ่มสมรรถนะให้กับการบังคับขับขี่ และการเข้าโค้งที่แม่นยำ

- ป้องกันความเสียหายของกระทะล้อเมื่อเบียดกับขอบถนน