CrossWind A/T
0.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

คุณลักษณะของยาง

- ดอกยางแบบบล็อกขนาดใหญ่

- การออกแบบร่องดอกยางแบบเฉียง

- การใช้สูตรผสมยางแบบใหม่

สมรรถนะ

- ช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนในทุกสภาพถนน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการสลัดโคลนและรีดน้ำได้ดี

- เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอจากสภาพถนนที่ขรุขระ