CrossWind M/T
0.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

คุณลักษณะของยาง

- ดอกยางแบบบล็อกขนาดใหญ่ ออกแบบหน้ายางแบบมีทิศทาง

- ร่องดอกยางแบบบล็อกบนไหล่ยางที่มีขนาดต่างกัน

- ออกแบบแก้มยางลายดุดัน

สมรรถนะ

- เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนน สลัดฝุ่นโคลนบนถนนที่ขรุขระ

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนพื้นผิวถนนที่มีโคลน

- ปกป้องความเสียหายจากก้อนหินหรือวัตถุที่มีความคมที่จะกระทบกับแก้มยาง