Green-Max
0.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

คุณลักษณะของยาง

- การออกแบบลายดอกยางแบบสมมาตร

- การออกแบบดอกยางบล็อกบริเวณไหล่ยาง

- ขอบยางปกป้องแบบหนาพิเศษ

สมรรถนะ

- เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะถนน และระยะเบรคที่สั้นลง ทั้งบนถนนแห้ง และบนถนนเปียก

- เพิ่มสมรรถนะในการบังคับทิศทาง

- เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับขอบกระทะล้อ