Green-Max Eco Touring
0.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

คุณลักษณะของยาง

- ร่องดอกยางแบบขวางบริเวณแนวไหล่ยาง

- Irregular Pitch

- ร่องดอกยางตรงกลางมีขนาดกว้าง

สมรรถนะ

- ลดเสียงรบกวนจากยาง

- เพิ่มความนุ่มนวลและนุ่มเงียบในการขับขี่

- เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะบนถนนเปียก และรีดน้ำได้ดี