• 17 August 2020 at 15:07
  • 490
  • 0

งานประชุมตัวแทนจำหน่ายประจำปี "DC Meeting 2020" ซึ่งเป็นการเชิญตัวแทนจากทั่วประเทศเพื่อเข้าฟังสรุปผลงานประจำปี นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงการแถลงนโยบายในการพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำตลาดยางรถยนต์และยางรถบรรทุกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Amari Pattaya

โดยภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ทำผลงานที่ยอดเยี่ยมในปีนี้ ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด มีอัตราการเติบโตด้านยอดขายในตลาดยางภายในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นปีที่ทั่วโลกประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ก็ตาม