บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 23

2922/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310

 

โรงงาน : อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

911/9 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร. 038-109020 

เว็ปไซต์ www.linglongtireth.com