บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 23

2922/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310

 

โรงงาน : อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

911/9 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรติดต่อ : 038-109088         E-Mail : llit_admin@linglong.cn 

เว็ปไซต์ : www.linglongtireth.com