Underground​ Drift 2020 Round​ 4
 • 10 March 2021
 • 74
 • 0
การแข่งขัน #UndergroundDrift 2020 รอบที่ 4 ในวันที่ 2 จากลานอเนกประสงค์ จ.จันทบุรี แม้จะมีฝนเทลงมา สภาพสนามเป็นอุปสรรคจน...
อ่านต่อ
กิจกรรม​ดริฟท์ขึ้นตึก "NEXZTER TOKYO DRIFT STYRE" ในงาน TOYOTA DAY ที่จัดขึ...
 • 10 March 2021
 • 63
 • 0
ภาพความมันส์ของกิจกรรมดริฟท์ขึ้นตึก "NEXZTER TOKYO DRIFT STYRE"ในงาน TOYOTA DAY ที่จัดขึ้นที่ห้าง SHOW DC ซึ่งทาง LINGL...
อ่านต่อ
Linglong Tire Drift Team Orange in Underground Drift Thailand 2020 Round 2
 • 17 August 2020
 • 583
 • 0
การแข่งขันดริฟท์รายการอันดับ 1 ของประเทศไทย สนามที่ 2 ยังคงอยู่กันที่ สนามอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น เหมือนเช่นเดิม เมื่อวันที่ 8-...
อ่านต่อ
Linglong Tire Drift Team Orange in Underground Drift Thailand 2020 Round 1
 • 17 August 2020
 • 539
 • 0
การแข่งขันดริฟท์รายการอันดับ 1 ของประเทศไทย ณ สนามอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2020 โดยรอบที่ 1 ทาง Linglong...
อ่านต่อ
Linglong Set up ATLAS Drifting Team for D1 GRAND PRIX Series in China
 • 17 August 2020
 • 474
 • 0
On May 20, 2018 D1 GRAND PRIX Series in China came to a perfect end in Beijing, China. Linglong Tire’s ATLAS Drift...
อ่านต่อ